باورش برایمان سخت است

شهادتت مبارک

وی از جمله فرماندهان حاضر در عملیات دستگیری متجاوزان آمریکایی و انگلیسی به آب‌های کشور در خلیج فارس بود که در مجموعه تلویزیونی فرمانده نیز نقش فرماندهی را ایفا می‌کرد.

Image result for ‫فرمانده‬‎

Image result for ‫فرمانده‬‎

Image result for ‫فرمانده‬‎


Image result for ‫فرمانده‬‎

Image result for ‫فرمانده‬‎