باسلام: امیدوارم که حالتون خوب باشه.
البته من، خوب بودن رو مشروط به دغدغه ها و مشغله هام میدونم؛ مشغله داشتن یعنی در هر زمانی طبق شرایط ، وظیفه ای بر عهده دارم... 
  

 به هر حال الآن شرایط و وظایف زیادی داریم.

 یک هفته تا انتخابات بیشتر نمونده، چکارایی کردیم؟؟

 روشنگری اطرافیانمون از جمله وظایف ماست...

برخی کارها رو، اگر زود انجام ندیم باید ضربتی و دوفوریتی اقدام کرد، که خدای نکرده نشه « نوش داروی پس از .. »
یادمون باشه وعده خداوند حق هست « أنَ الأرض یَرِثُها عِبادِیَ الصالِحوُن »

و ماهم میتونیم با بیعتمون جزء رقم زنندگان حکومت مهدوی باشیم. إن شاء الله

نتیجه تصویری برای انتخابات

پس با انتخاب درست و صحیح کاندیداها، در این بیعت بزرگ سهیم باشیم.