سلام دوستان خداقوت. متنی رو خدمتتون ارسال کردم، یه کم طولانیه اما برا شما که دنبال بینش صحیح هستید، خوندنش خالی از لطف نیست. 

    استاد پناهیان:


نتیجه تصویری برای پناهیان

انتخابات محل امتحان جامعه است. تمام «نامزدها» و «رأی‌دهندگان»، روز قیامت باید در مورد نیت خود توضیح دهند. باید با یکدیگر گفتگو کنیم و سلایق شخصی را کنار بگذاریم.

 

انتخابات محل امتحان جامعه است. تمام کسانی که خود را نامزد می‌کنند و تمام کسانی که رأی می‌دهند روز قیامت باید دربارۀ نیت خود و علت تشخیص خود و رفتار انتخاباتی خود توضیح بدهند.

 

روز قیامت خوب‌ها هم سؤال و جواب دارند و فقط از برخی از اولیاء خدا و شهیدان سوال نمی‌شود و بی‌حساب به بهشت می‌روند.

 

جالب این است کسانی که رأی ندهند هم به سختی مورد سوال و مؤاخذه قرار خواهند گرفت. شرکت در این امتحان از نظر دینی اختیاری نیست. البته قانون اجبار نمی‌کند، ولی قیامت خواهند پرسید: چرا دربارۀ جامعه خودت احساس مسئولیت نکردی؟

 

ما باید با یکدیگر گفتگو کنیم و سلایق شخصی را کنار بگذاریم و تمام چیزهایی که بلدیم را به کار بگیریم و خود را برای رفتار انتخاباتی صحیح آماده کنیم. به صورتی که بتوانیم به خدا پاسخگو باشیم.

 

البته قبل از قیامت مردم هرچه را انتخاب کنند، در همین دنیا نتیجۀ آن را خواهند دید. امیدواریم بهترین انتخاب‌ها که موجب رشد و اقتدار جامعه باشد، اتفاق بیفتد.

 

 در «امتحان انتخابات» دو عامل مهم بسیار تعیین کننده است: «تشخیص مردم» و «تقدیر الهی». تشخیص افراد غالباً ناشی از گرایشات آنهاست. اگر خدا بخواهد امتحان خاصی بگیرد، نتیجۀ متناسب با آن را مقدر، و مقدمات رسیدن به آن نتیجه را فراهم خواهد کرد

 

تشخیص افراد غالباً ناشی از گرایشات آنهاست. اگر کسی عمیقاً گرایشات انسانی و الهی داشته باشد، معمولا کمتر در تشخیص اشتباه می‌کند، ولی به هرحال انسان جایز الخطاست و گاهی با همه خوبی‌هایی که دارد، ممکن است در اثر غفلت‌هایی خطا کند.

 

البته اشتباه کردن در تشخیص جرم نیست، ولی اگر ریشۀ این اشتباه چیزی بیشتر از غفلت باشد و یک گرایش منفی پنهان مثل تکبر یا حسادت نسبت به ولی خدا باشد، فرد معاقب خواهد بود.

 

عامل دیگر تقدیرالهی است. اگر خدا بخواهد جامعه یا افرادی را مورد امتحان خاصی قرار دهد، نتیجۀ متناسب با آن را مقدر خواهد فرمود و مقدمات آن را هم فراهم خواهد کرد


نتیجه تصویری برای ما رای می دهیم