سلام رفقا

همه ما مطلب زیر عکس رو بارها خوندیم و میدونیم فلسفه چفیه چیه...

کمپین چفیه


و  حالا این شعر تقدیم به رهبر عزیزم 

شاعر: زینب شفیعی


در چفیه آقا رمزیست، میان تار و پودش حرفیست

حرفیُ، رمزیُ، آشنایی، سرآغاز رمزش ولایتی

از گذر ولایتش با علی(ع)، ولایتش مثل ولایت علی(ع)

گر شده نامش علی(ع) از حیدر کرار علی(ع)

ولایتش ولایته، حقش ولایت علی(ع)

این چفیه پس از دفاع هشت سال

شده یاس کبود خونین هر سال

تو سرزمین قصه ها، هر چفیه با چند شهید

با قصه ی پر غصه، جنگ و دفاع هر شهید

بودن این چفیه ها مفهوم حرف آقاست

که موندن هر چفیه، پیمودن راه آقاست

در آخر تا کی بگویم سازُ، آهُ ، رقص و یادش

هرگز نمیتوان گفت وصف یادی در همه حالش

آخرِ حرف آقا سید علی، شهادته

خطش خطِ، مثل علی(ع) ولایته

این آقای خوبه منه رهبر فرزانمه

تموم هستیم شده تموم این زندگیمه


اللهم احفظ قائدنا امام الخامنه ای (مدظله)

موضوع :
دل نوشته ,