سلام بر همه کودکان سرزمینم...

شروع همزمان هفته دفاع و مدرسه یعنی..

اغاز یک سال تحصیلی جدید با همت و تلاش مضاعف شما محصلان که با نام و یاد خدا ، یاد شهیدان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس شروع می شود....

کودکان سرزمینم موفق و پیروز باشید.

۲۰۱۵۰۹۲۶_۰۸۲۷۵۸

۲۰۱۵۰۹۲۶_۰۷۵۶۳۳

۲۰۱۵۰۹۲۶_۰۹۲۰۴۰

۲۰۱۵۰۹۲۶_۰۷۵۶۴۶موضوع :
گوناگون ,