سلام بر دوستداران ولایت

کمپین بزرگ چفیه، اینبار چفیه بر دوش کلاس اولی ها

چفیه نماد دفاع و مبارزه هست.

روی دوش هر کسی باشه، یعنی توی هر پست و مقامی هم که باشه، نماد دفاع از هویت ملی و دفاع از مرزهای شخصیت دینی و اسلامی است.

در روز 31 شهریور، روز اول کلاس اولی ها با اوون همه شور و هیجان

روی دوش این دوقلوها چفیه  با تصویر حضرت آقا، همان نماد دفاع همچنان باقیست.... آن را حس میکنی؟

۲۰۱۵۰۹۲۳_۱۰۲۵۳۲


۲۰۱۵۰۹۲۳_۱۰۵۱۴۰

۲۰۱۵۰۹۲۳_۱۰۲۷۰۰


منتظر عکس های بیشتر باشید...
موضوع :
گوناگون ,