سلام دوستان

به معنی این حدیث زیبا، کمی تامل کنید....
موضوع :
گوناگون ,  دعا ,