روز قدس در جمعه این هفته...


در این آخرین روزهای ماه عسل روز جمعتون رو با رفتن به راهپیمایی ؛ عسل کنید...


****منتظرتان هستیم****


  

              


 

 

      

 

 روز قدس ، روز عَزای صهیونیست است


                    به امید باز پس گیری فلسطین...