وبلاگ فدائیان ولایت نوشت:

چه قد یه عکس میتونه تو حال آدم تاثیر بزاره ...  مثلا این عکس رو ببینید و با خودتون حس کنید مادر این رزمنده بعد دیدن عکس بچه اش چه حالی شده . اصلا فک کنین این رزمنده بسیجی برادر شماس ...

 

چه حالی شدین؟؟؟

 

حالا این عکس رو ببینید، چه حالی میشید ؟

دماغ عملی و ابروهای برداشته و بازوهایی کلفت با قلبی سیاه و مغزی خالی از شعور ... چه حالی بهتون میده ؟؟؟ به اینم میگن افتخار؟ هرمون ِ خر بزنی و فیگور بگیری؟؟؟

 

با دیدن این عکس چی ؟ تو دانشگه های همین مملکت ِ ... به این آدما و مغزهایی که تو سرشون ِ فک کنین .  حالم بد شد ... ای خدا اینا زیر بته بزرگ شدن؟؟؟؟

 

این یکی چطور؟ نمیدونم چرا حس میکنم شبیه مرحوم مصطفی خان ِ احمدی روشن هستم ، از نظرظاهری.  این خوشگلترین عکسیه که از این شهید بزرگوار دیدم

 

حسین رو ببین ... حسین خرازی یگانه مرد ِ خوشتیپ و خوشصدای ِ دفاع مقدس . من خیلی دوستش دارم بخدا ... این عکس ازاون عکس خوشگلاشه ....

 

این پست همینجوری پر از عکس و بدون نوشته بمونه !!!