امروز وقتی ایمیلمو باز کردم  دیدم که یکی از دوستام چقدر زیبا  این

روزهای باقیمونده تا ماه خوبیها رو توصیف کرده ...7 ، 6 ، 5، ...روز دیگه


تاپ، تاپ ، تاپ ، قلبم داره از جا کنده میشه.... شمارش معکوس برای 

رسیدن به ماهِ ماهَت، تمام وجودم را پر کرده. 

یعنی توفیق نصیبم میشه،امسال تلخیِ سختیِ تکلیفی چون روزه گرفتن در

 گرمای  تابستان رو به شیرینی ادای تکلیف برای تو و مناجات با تو و 

دعای  سحر و ...  تبدیل کنم! 
   


توی یه مجلسی بودیم، یه حاج آقایی که معتبر هستن و مهم هستن مطلبی 

فرمودن که قابل تأمل هست:

فرمودن: این چند روز باقی مانده از ماه شعبان همان دعایی که در مفاتیح 

آمده و تأکید بر خواندنش شده رو بخوانید.

اللهم إنُ لَمُ تَکّنُ غَفَرُتَ لَنا فیما مَضی مِنُ شَعُبانُ فَأغُفِرُ لَنا فیما بَقیَ مِنُه

فرمودن: سعی کنیم این چند روز باقی مانده، مغفرت رو از درگاه خداوند 

متعال بخواهیم، تا ماه  مبارک رمضانمان تفاوت داشته باشد. نه اینکه توی 

ماه رمضان از خداوند  بخواهیم ما را ببخشد؛ ماه مبارک رمضان برای 

بالاتر رفتن است؛ آن موقع باید حداقل یکی دو  پله بالاتر برویم.نه اینکه تازه 

بخواهیم که بخشیده شویم.

   

پس رفقا بیاید توی این شمارش معکوس، یک شمارش معکوس هم، برای 

تمام  شدن گناهانمون بذاریم.دعا رو هم مکرّر بخونیم.

التماس دعا...