من مثل همیشه

ولی این بار کمی...                                کمی نه..

خیلی بیشتر از  این ها

برایت دلتنگم

دلتنگ روزهایی مثل جمعه ها شاید هم شب های چهارشنبه ای  در جمکران

به یاد دو رکعت  نمازی به نام اسم اعظمت...

خدای من

من امام زمانم را نه فقط در این ایام مبارک

بلکه همیشه و همیشه

میخواهم...

منِ منتظر،         تا به کی انتظارت را بکشم

آقای من، مولای من..  فقط یک نگاهت مرا بس است.

313 یارت کامل نیست؟ 

بیا و ما را از غم هجرانت  رها کن

رهای  رها

بیا که جهان در انتظار آمدنت چشم به راه است...


موضوع :
دل نوشته ,