دقیقا یک ماه گذشت....

تو یکی از سخنرانی های امام خامنه ای(حفظه الله)در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ بود که این جمله ((ما عاشق مبارزه با صهیونیست هستیم))بیان شد، و باعث به وجود آمدن شور و هیجانی بین مردم، برای مبارزه با اسرائیل در شبکه های فضای مجازی قرار گرفت.  amer

و ما مردمی با بصیرت هستیم و تا هنگامی که رهبری چون سید علی حسینی الخامنه ای (حفظه الله) داریم و تا آخرین قطره خونمان در برابر این صهیونیست غاصب می ایستیم و با او مبارزه خواهیم کرد.

آری او دشمن دیرینه ما بوده وهست....

و نخواهیم گذاشت در هیچ برهه ای از زمان، دشمن با مکر و فریب و ایجاد فتنه به کشور عزیزمان ایران ، قصد خیانت داشته باشد.

...

درست پنج سال پیش در خردادماه 1388 همین فتنه گران بودند که برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران نقشه ها کشیده بودند،  اما شتر در خواب بیند پنبه دانه...

و چقدر این شعر زیبا گفته شد:

جسورانه دل رهبر شکستند خیال کردند که در کوفه نشستند

علی هفتاد میلیون یار دارد هزاران مالک و عمار دارد

چه سلمان ها به دورش در طوافند چه شمشیرها به اذنش در غلافند

فقط کافیست تا با یک اشاره جهان کفر گردد پاره پاره

.

.

همه ی آرزوهایشان بر باد رفت، چرا؟؟؟؟

چون ما ملتی هستیم با بصیرت، شجاع و ولایی....

 

                 و این صفات، خود، نشانگر این است که چه کسی پیروز میدان است.
موضوع :
گوناگون ,