برای دومین سال متوالی یکی از شهروندان عراقی که با معلولیت حرکتی مادرزادی مواجه است با عزمی آهنین در حال حرکت به سوی کربلای معلی است.موضوع :
گوناگون ,