شنیده ام از ما دلتنگ تری برای آمدنت،

شنیده ام دل نگرانِ مایی،

شنیده ام گریه می کنی برایِ ما ،

کی تمام می شود؟

غروب هایی که “دلِ” ما “گیرِ” دلتنگی ات است آقا!
الهم عجل مولانا صاحب الزمان (عج)
موضوع :
دل نوشته ,