سجده گناهان را می ریزد، 
مثل ریختن برگ درختان در فصل پاییز ... 

برای یه بار هم شده به سجده بریم و ذکر --شکرا لله و الهی العفو-- را زیاد تکرار کنیم بعد از یه ربعی احساس سبکی بهت دست میده، این حالت سبکی بخاطر ریخته شدن گناهان است.
موضوع :
دل نوشته ,