فرازی از سخنان آیت الله مجتهدی تهرانی (ره):

 

خودتان را پیدا کنید به دنبال خودتان بگردید. 

مثل کسی که انگشتر طلا یا عقیقش در میان آشغال ها گم شده و او آنقدر به دنبال آن می گردد تا آن را پیدا می کند.
 
پس شما هم بگردید و خودتان را پیدا کنید.
 
جواهرید شماها، بخصوص شما جوانها 
 
در روایات آمده (( تعجبم از کسی که به دنبال گمشده هایش می گردد تا آن را بیابد ولی به دنبال خودش نمی گردد.))
 
 
موضوع :
گوناگون ,