بسم الله الرحمن الرحیم 
 
با چی بلند و با عزت بشیم؟ 
 
مطمئنا با کفش پاشنه بلند عزت و احترام بیشتر نمی شه ؛ فقط الکی برا مدتی دلخوش می کنه. از کجا معلومه؟ از اینجا که از این کفش خسته می شیم می ریم سراغ یکی دیگه مدتی با اون جدیده خوشیم بعد دوباره روز از نو ، روزی از نو.لباس و پوشاک و خوراک هم کلاً همین هست. 
ولی شما بیایید سراغ نماز با حضور و قرآن خوندن و سلام دادن به معصومین علیهم السلام و زیارت امامزاده ها و زیارت قبور اولیاء خدا مثل آیت الله بهجت و …ببینید چقدر آدم احساس سبکی و پرواز و بلندی و عزت می کنه . 
هر روز صبحمون رو با زیارت معصومین علیهم السلام و قرآن خوندن شروع کنیم . وقتی قرآن خونده می شه  یعنی خداوند دارند با ما حرف می زنند .
قرآن را با تدبر و تفکر بخونیم ، یادداشت برداریم ، عمل کنیم بعد بینید چی می شه . نمی گم ما هم می شیم حضرت آیت الله بهجت و آیت الله قاضی و … ولی مطمئنا آرامش نصیب می شه.

منبع:آب حیات