اگه یه خودکار داشتی که فقط اندازه ی نوشتن یک جمله جوهر داشت باهاش چی مینوشتی؟

توی قسمت نظرات همین پست جمله ات رو بنویس..

فقط یادت باشه خودکارت اندازه یه جمله جوهر داره!!!

 خودکار بیک چطور به ایران آمد +تصاویر جالب -www.jazzaab.ir
موضوع :
گوناگون ,